Czy adwokaci Zielona Góra wyróżniają się wysoką jakością usług?

Efekty braku możliwości regulowania wymagalnych zobowiązań w wielu sytuacjach mogą zostać złagodzone wskutek ogłoszenia upadłości albo otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Adwokaci Zielona Góra, a jakość – jak kształtuje się ta czynność?

Adwokaci Zielona Góra, a prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Ogłoszenie upadłości umożliwia całkowite oddłużenie, dlatego jest rozwiązaniem, które pozwala na „nowy start”, bez ciężaru zadłużenia. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości może nadto uchronić dłużnika przed odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

Upadłość konsumencka jest szczególnym przypadkiem upadłości, przewidzianym tylko i wyłącznie dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Prawomocne postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości może spowodować umorzenie prowadzonych egzekucji i uniemożliwienie dochodzenia wierzytelności bezpośrednio od upadłego, jak również sprawia, że nie są naliczane odsetki, a zatem zatrzymuje dalszy przyrost długu.

Adwokaci Zielona Góra zajmują się przygotowywaniem wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców a także wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, reprezentują upadłego w toku postępowania, a także świadczą usługi doradcze związane z postępowaniem upadłościowym.

Są zobowiązani zajmować się również sporządzaniem wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a także prowadzeniem postępowań restrukturyzacyjnych przedsiębiorców – postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego i postępowania sanacyjnego (sanacji), jak również doradztwem w zakresie tych postępowań. Przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego umożliwia uniknąć ogłoszenia upadłości, pozwalając dłużnikowi kontynuowanie działalności gospodarczej z uwzględnieniem środków ochrony przewidzianych w przepisach Prawa restrukturyzacyjnego. Poza tym restrukturyzacja zadłużenia oraz struktury i obszarów funkcjonowania przedsiębiorcy pozwalają na wzrost efektywności działania i maksymalizację zysków w przyszłych okresach.

Posiadana licencja doradcy restrukturyzacyjnego, która uprawnia na podstawie postanowienia Sądu do prowadzenia postępowania upadłościowego w charakterze syndyka, jak również do prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego, w połączeniu z wiedzą oraz doświadczeniem gwarantującym profesjonalizm świadczonych usług.

Adwokaci Zielona Góra, a prawo podatkowe

Prawo podatkowe spełnia ważną rolę w rzeczywistości gospodarczej i jest używane przez każdy podmiot. Specyficzną cechą opodatkowania jest możliwość jego kształtowania bez ponoszenia dodatkowych nakładów.

Doradzamy w procesach planowania podatkowego, które mają na celu legalną minimalizację obciążeń podatkowych w granicach obowiązujących przepisów. Poza tym opracowujemy i wdrażamy strategie, które zapewniają optymalizację obciążeń podatkowych, między innymi w zakresie czynności cywilnoprawnych oraz w procesach fuzji i przejęć.

Mapa podsumowująca, a adwokaci Zielona Góra

Przygotowujemy wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, której uzyskanie daje pewność, co do właściwego stosowania przepisów oraz zapewnia ochronę podatnika przed zmianą wykładni prawa dokonywanej przez organy podatkowe.

Reasumując przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego umożliwia uniknąć ogłoszenia upadłości, pozwalając dłużnikowi kontynuowanie działalności gospodarczej z uwzględnieniem środków ochrony przewidzianych w przepisach Prawa restrukturyzacyjnego.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.