Rozwód z orzekaniem o winie – konsekwencje

Każdy rozwód musi być zamknięty poprzez uznanie winy. Kiedy i dlaczego powinieneś walczyć o uznanie winy twojego już wkrótce byłego małżonka? Jak tak naprawdę wygląda rozwód z orzeczeniem o winie jednej ze stron? W tym artykule tłumaczymy wszystko, czego nie znajdziesz w Internecie pod hasłem „rozwód warszawa http://www.mazuriwspolnicy.pl/adwokat/”.

Postępowanie rozwodowe to nie tylko orzeczenie o rozpadzie małżeństwa. Sąd ma również obowiązek orzec o winie – uznać, który z małżonków za rozpad małżeństwa odpowiada. W praktyce oznacza to jednak, że winę ponosić mogą obydwoje małżonkowie, jeden z nich lub żadne. Jako że Kodeks rodzinny i opiekuńczy niesie w sobie szereg konsekwencji wynikających z ustalonej winy, często zdarza się, że dotychczasowi małżonkowie walczą wiele miesięcy o jej ustalenie.

Rozwód z orzekaniem o winie – przyczyny

Niekoniecznie znajdziesz to pod hasłem „rozwód warszawa” w sieci. Tymczasem rozwód może zostać udzielony z dość licznych przyczyn, które nie zawsze i nie dla wszystkich są takie oczywiste. Co to może być?

  • Alkoholizm – najbardziej powszechna przyczyna rozwodu z orzeczeniem o winie
  • Porzucenie żony/ męża – oznacza to trwałe porzucenie małżonka bez uzasadnionej przyczyny (uzasadniona przyczyna długotrwałego opuszczenia małżonka to m.in. przemoc domowa lub wyjazd za granicę do pracy przy zgodzie drugiego małżonka)
  • Groźba – rozwód z orzekaniem o winie może zostać uznany w przypadku, gdy groźba zabrała drugiemu małżonkowi poczucie bezpieczeństwa
  • Zdrada – która wbrew pozorom nie musi być wcale zdradą fizyczną. Z pewnością pod hasłem „rozwód warszawa” na ten temat znajdziesz sporo informacji, które wyraźnie mówią, że zdradą małżeńską nazywamy wszystkie zachowania, które stwarzają pozory cudzołóstwa lub wykraczają poza przyjęte obyczaje i przyzwoitość
  • Brak pomocy ze strony małżonka – rozwód z orzekaniem o winie może być przyznany wtedy, gdy małżonek odmawia pomocy mimo obowiązku, który na nim ciąży, np. wyjechał i nie dokłada się do kosztów życia
  • Agresja – rozwód z orzekaniem o winie można uzyskać w przypadku zarówno agresji fizycznej, jak i psychicznej
  • Odmowa współżycia – gdy nie wynika z uzasadnionej przyczyny, np. choroby

Rozwód z orzekaniem o winie – konsekwencje

O ile przyczyny rozwodu z orzekaniem o winie, a przynajmniej ich część, znajdziesz pod hasłem „rozwód warszawa”, znacznie mniej będzie tam informacji o konsekwencjach, które są bezpośrednim następstwem obarczenia winą. Najistotniejszą kwestią są z pewnością alimenty, które osoba uznana za winną ma obowiązek płacić osobie niewinnej, jeśli ta tego zażąda. Obowiązek ten jest niezależny od stanu finansowego małżonka winnego – nawet jeśli żyje w niedostatku, będzie zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz strony pokrzywdzonej.

Równie istotna jest kwestia okresu, w którym obowiązuje możliwość pobierania alimentów od byłego małżonka uznanego za winnego rozpadu małżeństwa. Okazuje się, że musi on wypłacać przyznane alimenty na rzecz niewinnego małżonka do momentu jego ponownego małżeństwa – to jedyna, co do zasady, możliwość pozbycia się obowiązku wypłacania comiesięcznej kwoty na rzecz byłego małżonka.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.