Dlaczego warto zainwestować w marketing rekomendacji?

Jak wykazują badania – rekomendacja jest mocą! Bo aż ponad 80 procent ankietowych rekomenduje produkty oraz usługi swoim znajomym. Co więcej, blisko 80 procent przed swoim zakupem bierze pod uwagę opinię swoich znajomych, a aż 50 procent kupuje produkty w wyniku rekomendacji. I właśnie dlatego też marketerzy coraz bardziej zdają się na stosowanie narzędzi marketingu szeptanego, szczególnie wobec spadku efektywności tradycyjnych działań reklamowych. A zapytasz: skąd taka popularność rekomendacji? Odpowiedź jest bardzo prosta: bo wynika to z naszego naturalnego przyzwyczajenia do prowadzenia rozmów oraz chęci wymiany doświadczeń Continue reading

Jak wpływa na promocję marketing rekomendacji?

Marketing rekomendacji opiera się na zapoczątkowaniu tzw. „spirali rekomendacji” danej usługi czy produktu w zakresie grupy odbiorców poprzez danie im sposobności osobistego przetestowania danego towaru, a następnie z kolei dalszego rozprzestrzeniania pozytywnej opinii na temat sondowanego artykułu, np. w formie offline czy online. O mocy marketingu rekomendacji świadczy coraz to szerszy zasięg pozyskiwanych rekomendacji i to zarówno w formie face-to-face, jak i również za sprawą użycia Internetu, podparty do tego szczegółowymi badaniami konsumenckimi. O efektywności takiego rodzaju działań marketingowych mówią np. wyniki Continue reading