Zarządzanie najmem – zadania zarządcy

Zarządzanie najmem Warszawa jest zarządzanie budynkiem lub kilkoma budynkami, zazwyczaj mieszkalnymi. Jego główne zadania i obowiązki są opisane w ustawie z 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. To właśnie w tym akcie prawnym, w kilku paragrafach zapisano jakie są zadania zarządcy oraz co musi robić, aby odpowiednio wykonywać powierzone mu zadania na stanowisku zarządcy.
Obowiązki zgodnie z ustawą
Na pierwszym miejscu znajduje się punkt mówiący o przestrzeganiu zasad prawa oraz o działaniu zgodnie z etyką zawodową. Dalej możemy przeczytać o konieczności pracy przy zachowaniu szczególnej staranności. Chyba najważniejszych Continue reading